NOMGUIH'E pe'e MALOMGUEGUIH'E
Berlin 7.9.- 8.10.2004.

Fotos: Klaus Paysan und Peter Herrmann

Zurück Pos1 Weiter

23Nomguihe

Hinterer Ausstellungsraum. Mezzanin